Stiftelsen MOC Hjälpverksamhet – Military Order of the Collar

Stiftelsen MOC Hjälpverksamhet skall verka för vård och fostran av barn, undervisning och utbildning, hjälpverksamhet bland behövande och andra varaktiga humanitära och kulturella ändamål.
Stiftelsens organisationsnummer är 802424-7291.

Stiftelsen MOC Hjälpverksamhet
Det är en ideell och partipolitiskt obunden stiftelse som genom egen förvaltning och gåvor från enskilda personer och företag eller nationella och internationella organisationer samlar in pengar och fördelar dessa i huvudsak till nationella och internationella hjälpprojekt med inriktning på behövande barn och kvinnor. Stiftelsen mottager regelbundet gåvor från riddare och ledamöter av MOC, en dynastisk riddarorden tillhörande Aragoniens, Mallorcas och Siciliens kungahus (även kallad Military Order of the Collar).

Nedan följer några av de projekt stiftelsen för närvarande stöder.

  • Nochichiyagama och Thirukkovil på Sri Lanka,
    där vi stöder byggandet och reparation av skolhem för flickor i de f.d. krigsområdena och i de områden som drabbades hårdast av den stora tsunamin.

 

  • Birgitta-systrarna

   

Betlehemsprojektet. Birgitta-systrarna i Betlehem delar ut matpaket och mediciner till behövande barnfamiljer.

 

  • Katolska Domkyrkan


Katolska Domkyrkoförsamlingens Öppet Hus-verksamhet, som främst riktar sig till människor i en socialt utsatt situation.

 

  • Skola för blinda i Indien


Ett projekt som också stöds av MOC Charitable Foundation i Storbritannien, en skola för blinda i Indien.

 

Den som önskar veta mer om stiftelsens verksamhet uppmanas ta kontakt via e-post med

Ett utdrag ur stadgarna för Orden finns här.

 

 
© 2018 Stiftelsen MOC Hjälpverksamhet – Military Order of the Collar - All Rights Reserved