MILITARY ORDER OF THE COLLAR OF SAINT AGATHA OF PATERNÒ

GRUNDSTADGAR (1983)

Kapitel Ett – Ordens syfte och mål

Artikel 1
Military Order of the Collar of Saint Agatha of Paternò, även benämnd Military Order of the Collar (M.O.C.) är en kristen riddarorden, underställd internationell lag, och som tillhör överhuvudet över det Aragoniska Kungahuset, hertigarna av Carcaci, prinsarna av Emmanuel.

Artikel 2
Orden, som grundades på 1200-talet av de aragonska härskarna på Mallorca and som återupprättades 1851, definieras som icke-nationell enligt den italienska lagen av 3 mars 1951.

Artikel 3
Beskyddarinna och skyddshelgon för Orden är jungfrun och martyren Sankta Agata, vars högtid firas som Ordens högtidsdag den 5 februari.

Artikel 4
Ordens huvudsakliga mål är att föra vidare i den moderna världen traditionen av ridderlighet som ett sätt att leva och att försvara Tronen and Altaret. Den utövar välgörenhet genom sin hospitalitverksamhet.

Kapitel Två – Medlemskap i Orden

Artikel 5
Medlemmarna i Orden är uppdelade i fyra kategorier enligt följande:
• Kategorin Justice and Devotion
• Kategorin Grace and Devotion
• Kategorin Justice for Merit
• Kategorin Grace for Merit

Artikel 6
Medlemsklasserna inom de kategorier, som beskrivs i artikel 5 är följande:
• Kommendör med Stora Korset och Kedja
• Kommendör med Stora Korset
• Ledamot med Stora Korset
• Riddare
• Ledamot

Artikel 7
Klassen med Kedja inom kategorierna Devotion tilldelas Kommendörer med Stora Korset, vilka enligt Stor Mästarens uppfattning har gjort sig förtjänta av det genom lång och exemplarisk tjänst. Klassen med Kedja för med sig personligt adelskap och hederstiteln ”Don”. Klassen är begränsad i antal till tjugufem.

Artikel 8
Klassen Stora Korset inom kategorierna Devotion tilldelas ledarna för Ordens jurisdiktioner eller dignitärer med likvärdig rang, vilka förtjänat detta genom lång och framstående tjänst.

Artikel 9
Ordens Stora Kedja utdelas motu proprio av Stor Mästaren till överhuvuden över kungahus, statsöverhuvuden, framstående religiösa ledare och manliga medlemmar av den kungliga familjen. Den är begränsad till tolv innehavare och medför rang och ställning som släkting till Stor Mästaren.

Artikel 10
Riddare av kategorin Justice and Devotion, vilka avlägger ett lydnadslöfte enligt fastställd form benämns Rättsriddare (Milites Justitiae). De är underkastade särskilda regler.

 
© 2018 Stiftelsen MOC Hjälpverksamhet – Military Order of the Collar - All Rights Reserved